decybel

decybel, dB, jednostka natężenia dźwięków odbieranych przez ludzkie ucho; dziesiąta część bela; 1 bel oznacza logarytmicznie wyrażony stosunek energii dwóch dźwięków, z których jeden ma dziesięciokrotnie większe natężenie od drugiego. W badaniach wrażliwości słuchu za punkt odniesienia (0 na decybelowej skali) przyjmuje się energię dźwięku przy progu słyszalności (E0); wówczas liczba decybeli (n) dla danego, słyszalnego dźwięku (Ex) wynosi n = 10 log Ex/E0.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88