dawka letalna

dawka letalna, dawka śmiertelna, LD, ilość toksycznej substancji lub czynnika, która po wprowadzeniu, przyswojeniu lub zadziałaniu na organizm powoduje jego śmierć; doświadczalnie ustalana jest zwykle w odniesieniu do czasu, w którym określony procent osobników badanej grupy ginie (LD100 – dawka wywołująca śmierć wszystkich osobników w określonym czasie, LD50 – dawka wywołująca śmierć połowy osobników, LD30 – dawka wywołująca śmierć 30% osobników itd.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88