darwin

darwin, d, jednostka szybkości zmian ewolucyjnych; odnosi się najczęściej do zmian wielkości struktur ciała; oblicza się według formuły: d = (lnx2 – lnx1)/(t2 t1), gdzie x1, x2 to pomiary form żyjących – odpowiednio – wcześniej i później, t1 i t2 – geologiczny wiek znalezisk tych form.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88