biodegradacja

biodegradacja, mineralizacja, rozkład substancji organicznych na prostsze związki, aż do postaci nieorganicznej, w drodze reakcji biochemicznych w organizmach → saprobiontów, głównie bakterii i grzybów, należących do destruentów; procesy b. wykorzystywane są w utylizacji odpadów komunalnych, ścieków, w produkcji biogazu i biomasy paszowej; termin b. stosowany jest również w odniesieniu do nasycania środowiska, na skutek działalności gospodarczej człowieka, substancjami szkodliwymi dla organizmów (np. pestycydami i węglowodorami).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88