bazofile

bazofile, granulocyty zasadochłonne, grupa leukocytów (→ krwinek białych) krwi kręgowców; komórki charakteryzujące się obecnością ziarnistości barwiących się barwnikami zasadowymi; u ssaków wiążą przeciwciała IgE i uczestniczą w anafilaksji, wzrost ich liczby cechuje stany alergiczne.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88