bariera ekologiczna

bariera ekologiczna, zanik kontaktów, w tym również płciowych, między grupami osobników tego samego gatunku na skutek przyjmowania przez nie różnych strategii ekologicznych (np. różne pory aktywności czy różne specjalizacje pokarmowe u zwierząt, zróżnicowanie pory kwitnienia u roślin) lub zróżnicowania sygnałów rozpoznawczych (optycznych, chemicznych czy dźwiękowych), co prowadzi do → izolacji rozrodczej.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2022 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88