autotrofy

autotrofy, organizmy wykorzystujące nieorganiczne związki węgla (jak dwutlenek węgla) i azotu (azotany, sole amonowe) do syntezy związków organicznych (→ biosynteza); potrzebną do tego energię mogą czerpać ze światła (fotoautotrofy) lub z reakcji chemicznych (chemoautotrofy) (patrz też → asymilacja).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88