Zygmuntówka

Góry Świętokrzyskie, perm

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Powaryscyjska rzeźba G. Świętokrzyskich i jej wpływ na depozycję utworów permskich.

Mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich i północnej części Zapadliska Przedkarpackiego

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Zygmuntówka

Informacje o książce