Szczeliniec

Sudety, kreda górna

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Środowisko sedymentacji piaskowców ciosowych a pozycja paleogeograficzna Gór Stołowych.

Mapa geologiczna Kotliny Kłodzkiej

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Szczeliniec

Informacje o książce