Regulice

Wyżyna Śląsko-Krakowska, perm dolny

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Wulkanizm późnowaryscyjski i jego produkty na tle paleogeografii wczesnego permu.

Mapa geologiczna obszaru krakowskiego

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Regulice

Informacje o książce