Pod Capkami - pytania kontrolne

  1. Jakie było względne położenie tatrzańskich basenów - wierchowego i reglowego, w mezozoiku?
  2. Do ilu pięter strukturalnych można zaliczyć skały budujące Tatry?
  3. Kiedy miały miejsce ruchy płaszczowinowe w Tatrach?
  4. Jak wyglądał tatrzański brzeg w trakcie transgresji morza eoceńskiego?
  5. Z którego kierunku wkroczyło w eocenie na obszar Tatr morze?
  6. Kiedy rzeźba Tatr zaczęła przypominać dzisiejszą z odsłoniętym na powierzchni trzonem krystalicznym i jego mezozoiczną pokrywą osadową?
Wróć
Informacje o książce