Dobrze obtoczone głaziki dolnojurajskich kwarcytów w piaskowcu dolomitowym eocenu w kamieniołomie Pod Capkami. /fot. E. Jurewicz

Fig. 4 - Dobrze obtoczone głaziki dolnojurajskich kwarcytów w piaskowcu dolomitowym eocenu w kamieniołomie Pod Capkami. /fot. E. Jurewicz

Wróć
Informacje o książce