Pod Capkami - literatura uzupełniająca

  1. Bac-Moszaszwili, M., Gąsienica-Szostak, M. 1990. Tatry Polskie. Przewodnik geologiczny dla turystów. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  2. Golonka, J., Oszczypko, N., Ślączka, A. 2000. Late Carboniferous-Neogene geodynamic evolution and paleogeography of the circum-Carpathian region and adjacent areas. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70, 2.
  3. Passendorfer, E. 1983. Jak powstały Tatry. Wyd. 7. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
  4. Roniewicz, P. 1969. Sedymentacja eocenu numulitowego Tatr. Acta Geologica Polonica, 19,3.
  5. Stupnicka, E. 1997. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Wróć
Informacje o książce