Ostrówka

Góry Świętokrzyskie, dewon górny, karbon dolny

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Zapis w osadach zatopienia ostatniego fragmentu świętokrzyskiej paleozoicznej platformy węglanowej.

Mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich i północnej części Zapadliska Przedkarpackiego

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Ostrówka

Informacje o książce