Nasiłów

przełom środkowej Wisły, kreda górna, paleogen

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Polski zapis kryzysu na granicy kredy i trzeciorzędu. Rekonstrukcja przebiegu sedymentacji.

Mapa geologiczna okolic Nasiłowa

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Nasiłów

Informacje o książce