Kowala

Góry Świętokrzyskie, dewon górny

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Płytkowodna platforma węglanowa i jej budowniczowie. Rozwój i rozpad platformy zapisane w osadach.

Mapa geologiczna Gór Świętokrzyskich i północnej części Zapadliska Przedkarpackiego

Na podst.: Rühle, E., Ciuk, E., Osika, R., Znosko, J. 1977. Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych 1:500 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Kowala

Informacje o książce