Czerwionka

Górny Śląsk, karbon górny

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Węglonośne utwory rzek meandrujących na tle przeszłości tektonicznej i facjalnej niecki górnośląskiej.

Mapa geologiczna obszaru śląsko-krakowskiego (bez utworów trzeciorzędowych)

Na podst.: Pożaryski W. 1979. Mapa geologiczna Polski i krajów ościennych 1:1000 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Czerwionka

Informacje o książce