Bielawy

Kujawy, jura górna

Odsłonięcia

 

Problematyka:

Środowisko depozycji bioherm gąbkowo-sinicowych, ich ewolucja oraz pozycja facjalna i paleogeograficzna.

Mapa geologiczna okolic Inowrocławia (bez utworów trzeciorzędowych)

Na podst.: Pożaryski W. 1979. Mapa geologiczna Polski i krajów ościennych 1:1000 000. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Plan: Bielawy

Informacje o książce