Encyklopedia Fizyki Współczesnej

Szanowni Państwo!

Przed ponad dwudziestu laty ówczesne Państwowe Wydawnictwo Naukowe opublikowało jedną ze swoich najważniejszych i najbardziej cenionych encyklopedii tematycznych – Encyklopedię fizyki współczesnej (Warszawa 1983), stanowiącą oryginalne dzieło przedstawicieli polskiego środowiska naukowego. Układ i zakres encyklopedii zostały opracowane przez Komitet Redakcyjny pod kierunkiem prof. Andrzeja Kajetana Wróblewskiego.

Ogromny postęp wiedzy, otwarcie się nowych pól badawczych, a także pojawienie się kolejnych pokoleń odbiorców, skłoniły nasze wydawnictwo do zwrócenia się do wybitnych polskich uczonych, z prof. Wróblewskim na czele, z propozycją opracowania nowej Encyklopedii fizyki współczesnej, na którą składa się ponad 100 obszernych artykułów przeglądowych. Jako pierwszą formę edycji wybraliśmy Internet, a na początek publikujemy kilka wybranych artykułów z dziedzin szczególnie ważnych i rozwijających się, w tym fizyki materii skondensowanej, biofizyki i fizyki cząstki elementarnej.

Żywimy nadzieję, że encyklopedia ta stanie się niezbędną pomocą i kompendium wiedzy w studiach, badaniach i rozwijaniu zainteresowań.

Copyright © 1997-2024 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88