Tabela 6.7 Stadia rozumowania moralnego według Kohlberga
Poziomy i stadiaPowody moralnego zachowania
I. Moralność prekonwencjonalna
Stadium 1.Orientacja na przyjemność i unikanie karyUniknąć kary lub nie dać się przyłapać
Stadium 2.Orientacja na koszty i korzyści; wzajemność - oko za okoPozyskać nagrodę
II. Moralność konwencjonalna
Stadium 3.Orientacja "dobrego dziecka"Uzyskać akceptację
Stadium 4.Orientacja na prawo i porządekPrzestrzegać reguł i uniknąć krytyki ze strony autorytetów
III. Moralność oparta na zasadach
Stadium 5. Orientacja na "umowę społeczną"Przyczynić się do pomyślności społeczeństwa
Stadium 6.Orientacja na zasady etyczneOsiągnąć sprawiedliwość i uniknąć samopotępienia
Stadium 7.Orientacja kosmicznaByć wiernym uniwersalnym zasadom i czuć się częścią porządku kosmicznego, który wykracza poza normy społeczne