Pięć osi DSM-III-R
Klasy informacjiOpis
Oś ISyndromy kliniczneTe zaburzenia umysłowe obejmują objawy, wzorce zachowania lub problemy psychiczne, które są zazwyczaj źródłem cierpienia lub upośledzają jakiś obszar funkcjonowania (np. zdolność do nauki szkolnej)
Oś IIa) Zaburzenia osobowościSą to dysfunkcjonalne strategie postrzegania świata i reagowania nań. Na tej osi można także zaznaczyć cechy i własności osobowości, kiedy nie ma żadnych zaburzeń osobowości
b) Zaburzenia rozwojowe
Oś IIIZaburzenia i stany fizyczneTe zaburzenia obejmują problemy fizyczne istotne dla zrozumienia problemów psychicznych jednostki i ich rozwiązywania
Oś IVSiła stresorów psychospołecznychNa tej osi klinicysta szacuje rozmiar i zakres stresorów, które przyczyniły się do występującego zaburzenia. Skala stresorów waha się od poziomu zerowego lub minimalnego do skrajnego, czyli katastrofalnego. W ocenie bierze się pod uwagę wartości społeczno-kulturowe oraz wrażliwość osoby przeciętnej
Oś VGlobalna ocena funkcjonowaniaTa oś ukazuje najwyższy poziom funkcjonowania osiągany w trzech obszarach życiowych (społecznym, zawodowym i czasu wolnego} w ciągu ostatniego roku. Zazwyczaj poziom obecny może być porównywany z poprzednim jako wskaźnik postępów w radzeniu sobie z problemem