patogen

patogen, czynnik działający na organizm i wywołujący pojawienie się nieprawidłowych, patologicznych zmian funkcjonalnych lub/i morfologicznych; p. mogą być czynniki biotyczne, takie jak wirusy, bakterie, grzyby i pierwotniaki, jak również pasożyty oraz czynniki abiotyczne, takie jak związki chemiczne, promieniowanie, a także czynniki psychiczne.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88