kohezja

kohezja, 1)spójność, wzajemne przyciąganie się, przyleganie do siebie cząsteczek tej samej substancji; k. zapobiega np. rozerwaniu się cienkich nitek wody podciąganych w roślinie działaniem ssącym transpiracji, od korzeni do liści, w kapilarnych naczyniach tkanki przewodzącej, na wysokość nawet 100 m; efektem działania k. jest napięcie powierzchniowe cieczy; 2) bot. zrastanie się elementów kwiatowych o tej samej tożsamości.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2019 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88