efemery

efemery, rośliny aktywne tylko w porze wilgotnej, jednoroczne (→ terofity) lub trwałe (najczęściej → geofity); pierwsze z nich (→ efemerydy) zamykają cały cykl rozwojowy w jednym sezonie wilgotnym, a okresy suszy przeżywają w postaci nasion (np. wiosnówka pospolita); drugie (→ efemeroidy) mają trwałe, podziemne części wegetatywne (kłącza, bulwy, cebule) i krótko żyjące części nadziemne (np. kwitnące wczesną wiosną zawilce i złocie).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88