demografia

demografia, 1) nauka (z grupy nauk społecznych) o zjawiskach ludnościowych w konkretnych warunkach gospodarczych i społecznych określonego terytorium korzystająca z danych statystyki ludności; 2) ekol. metoda badań ekologicznych polegająca na opisie i modelowaniu stanu (struktury ilościowej) i dynamiki (ruchu naturalnego i wędrówkowego) populacji żywych organizmów, na podstawie danych na temat liczebności i reprodukcji.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2021 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88